Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜPLERİ HAKKINDA ÖNEMLİ DUYURU:

  

  • Kulübe üye alan spor kulüpleri: 

Spor Kulüpleri yeni üye alımlarını, Kulüp Başkanlarının e-Devlet Spor Bilgi Sistemi üzerinden, Kulüp İşlemleri - Yetkilisi Olduğum Kulüpler adımlarını takip ederek yeni üyelerini sisteme girişini yapabilirler. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Spor Kulübü merkez adresini değiştirmek isteyen spor kulüpleri: Yönetim Kurulu Başkanı E-Devlet'inden
  • spor bilgi sisteminden yetkili olduğum kulüpler kısmından değişiklik yapabilirler.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İl Müdürlüğümüzde dönüşüm işlemini gerçekleştirmiş olup spor kulübü statüsüne geçen spor kulüpleridönemi geldiğinde gerçekleştirecekleri genel kurullarını; 

Dilekçe.docx

DivanTutanağı.docx

Genel Kurul Sonuç Bildirgesi.docx

  • Olağan genel kurul kararının fotokopisi

 

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Futbol kulüpleri sezon içinde isim değişikliği yapamazlar. Sezon bittikten sonra gerekli evrakları

hazırlayarak isim değişikliği başvurusunda bulunabilirler.

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPOR KULÜPLERİ KURULUMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Spor Kulübü Tüzüğü Örneği - 07.09.2022.docx (2 adet)

2- Kuruluş Taahhütnamesi.docx (2 adet)

3- Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi.docx (1 adet)

4- Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.xlsx (2 adet)

5- Antrenör Sözleşmesi.docx (1 adet)

6- Yetki Belgesi.doc (2 adet)

7- Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx (2 adet) (YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ)

8- Adli Sicil Kaydı (e-devlet) (1 adet)

9- Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (1 adet)

Not: Futbol branşında ASKF'den ceza bilgi formu istenmektedir.

10- Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx (2 adet)

11- Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi ve Numarataj) (1 adet)

12- Spor Kulübü Logosu örneği flash diskte getirilecektir. (JPEG uzantılı olacaktır.)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAKDİ YARDIM İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1- Nakdi Yardım Dilekçesi.doc

2- Nakdi Yardım Taahhutname.docx

3- Nakdi Yardım Degerlendirme Formu.docx

4- Yetki Belgesi.doc

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DERNEK STATÜSÜNDEN SPOR KULÜBÜ STATÜSÜNE GEÇENLER

Karar Defterinde

  • Yönetim Kurulu kararıyla olağan yada olağan üstü genel kurul kararı alınacak.
  • 7405 sayılı kanuna uygun olarak tüzük değişikliği kararı alınacak.

1. Dilekçe

2. Spor kulübü tüzük örneği – En az 5 kişi mevcut yönetimden her sayfayı imzalayacak 2 adet – Tüzüğün son sayfasına logo eklenmiş olacak.

3. Olağan Üstü Genel kurul divan tutanağı

4. Spor kulübü organlarında görev alacaklar için taahhütname – 1 kişi yeterli

5. Logo örneği – A4 Basılı – 1 adet - Renkli

6. Adres beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi, Numarataj vb.) (Belediyeden kulüp merkezinin adresi ile ilgili numarataj servisinden UAVT kodu belgesi)

7. Karar Defterinde alınan kararın fotokopisi

8. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi

9. Yazışma ve Tebligat Yetkilileri Formu (Karar defterinde karar alınacak - Kararın fotokopisi olacak)

10. Genel kurul dönemini değiştiren Spor kulüpleri mutlaka divan tutanaklarına madde olarak değişikliği eklemeleri gerekmektedir.

  • -Ayrıca kulüp isim değişikliği yapmak isteyenler karar defterinde de isim değişikliği kararı almaları gerekmekte ve divan tutanağına yazdırmaları gerekmektedir.
  • -Kulüp isim değişikliği yapanlar bu evraklara ek olarak eski tüzüklerinin ilk ve son sayfasından bir kopya getirmeleri gerekmektedir.
  • -Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu üyelerinde değişiklik yapmayacak spor kulüpleri yaptıkları olağanüstü genel kurullarında seçim yapmak zorunda değillerdir. Sadece tüzük değişikliği kararı alarak olağanüstü genel kurullarını gerçekleştirebilirler.
  • -Spor kulübünde kısa isim kullanmak isteyen spor kulüplerinin kısa adlarını tüzükte Madde 1'de yazmaları gerekmektedir.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPOR ANONİM ŞİRKETİ KURMA İŞLEMLERİ

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama.pdf

1. Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi (Anonim Şirket).docx

2. Spor Anonim Şirketi Tescil Talebi.docx

3. Esas Sözleşme

4. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınacak)

5. Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx

6. Yönetim Kurulu Kararı 

7. Spor Ceza Bilgi Formu (E-Devlet üzerinden alınacak)

8. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği

9. Logo (Amblem)

10. Pay Defterinin Fotokopisi

11. Ticari Sicil Tasdiknamesi

12. İmza Sirküleri

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN TUTULACAK DEFTERLER

1- Karar Defteri

2- İşletme Defteri

3- Üye Kayıt Defteri

4- Borç Alacak Defteri

5- Demirbaş Defteri

6- Evrak Kayıt Defteri

  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SPOR KULÜBÜ TARAFINDAN BASTIRILACAK BELGELER 

7405 Sayılı Kanuna Göre Spor Kulübü Tescili Genel Açıklama (1).pdf

Spor Kulübü Tarafından Bastırılacak Belgeler (1).docx

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NAKDİ YARDIM İÇİN GEREKLİ BELGELER