Kulüp İşlemleri

SPOR KULÜPLERİ KURULUMU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

1- Spor Kulübü Tüzüğü Örneği - 07.09.2022.docx (2 adet)

2- Kuruluş Taahhütnamesi.docx (2 adet)

3- Spor Kulübü Kuruluş Dilekçesi.docx (1 adet)

4- Spor Kulübü Kuruluş Bildirimi.xlsx (2 adet)

5- Antrenör Sözleşmesi.docx (1 adet)

6- Yetki Belgesi.doc (2 adet)

7- Spor Kulübü Organlarında Görev Alacaklar İçin Taahhütname.docx (2 adet) (YÖNETİM TAAHHÜTNAMESİ)

8- Adli Sicil Kaydı (e-devlet) (1 adet)

9- Spor Ceza Bilgi Formu (e-devlet) (1 adet)

Not: Futbol branşında ASKF'den ceza bilgi formu istenmektedir.

10- Genel Kurul Sonuç Bildirim Formu.docx (2 adet)

11- Spor Kulübüne Ait Adres Beyanı (Kira kontratı, Tapu Belgesi ve Numarataj) (1 adet)

12- Spor Kulübü Logosu örneği flash diskte getirilecektir. (JPEG uzantılı olacaktır.)

NAKDİ YARDIM İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

1- Nakdi Yardım Dilekçesi.doc

2- Nakdi Yardım Taahhutname.docx

3- Nakdi Yardım Degerlendirme Formu.docx

4- Yetki Belgesi.doc